Systemisch Werken

Systemisch Werken

Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. Wij mensen komen voort uit onze huizen van herkomst: de familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen. Wij groeien op en ontwikkelen ons in systemen met onze opvoeders, onze schoolklas, een team, een vereniging en weer later werken wij in systemen, zoals in organisaties en krijgen we vaak een relatie en stichten weer ons eigen gezin.

Wij leren en ontwikkelen ons binnen die systemische context. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, een zielsstroom die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.

In onze systeemdynamieken van herkomst gelden andere ordeningen en wetten dan op het individueel psychologische niveau. Wanneer problemen van individuen, relaties, groepen en organisaties hun oorsprong vinden op dit systemisch niveau, zijn interventies op psychologisch niveau niet toereikend en soms zelfs demotiverend en frustrerend. Immers, waar de oorsprong van de vragen, problemen en belemmeringen van de cliënt liggen in het systemische krachtenveld van herkomst, blijft het gewenste psychologische effect ondanks de inspanningen om aan persoonlijke vraagstukken te werken uit.

Wat is een systeem- familie- of relatieopstelling?

Een systeemopstelling is een levend schilderij waarin collega’s, thema’s of familieleden worden gerepresenteerd door onbekende personen (representanten) die zich daarvoor beschikbaar stellen. Jij plaatst deze mensen in een ruimte op een bepaalde plek die volgens jou bij ze past. Nadat de representanten zijn opgesteld, krijgen ze op wonderlijke wijze toegang tot informatie die op die plaats in de opstelling van belang is. Die informatie speelt een belangrijke rol. De informatie symboliseert de gevoelens en verhoudingen tot anderen en zo ontstaat er een 3D beeld dat informatie geeft over het systeem van de cliënt.

 

Op verzoek van de begeleider verwoorden de representanten hoe het op die plaats is en hoe zij zich verhouden tot de andere representanten. Zo wordt veel verborgen en onbewuste informatie over de verhoudingen in het systeem zichtbaar gemaakt. Vervolgens bekijkt de begeleider mogelijke interventies om het evenwicht in de opstelling te herstellen.

 

Relatieopstelling: voor een ander perspectief of je relatie
Een relatieopstelling kan diepere inzichten geven want soms kom je er samen niet uit. Er is een steeds terugkerend probleem wat maar niet wil oplossen. Er zijn patronen in jullie relatie ontstaan die jullie niet verder brengen. Met relatieopstellingen onderzoeken we de diepere mechanismen, de patronen, die we allemaal maar al te goed kennen. De pijn, woede en het verdriet die omhoog komen in onze meest intieme relaties. We kunnen de ander vaak niet echt meer zien voor wie hij of zij is. Want we zijn innerlijk dan te verbonden met onze eigen verhalen die in ons hoofd rondgaan. Welke vaak te maken hebben met ons eigen familiesysteem van herkomst. De conflicten die zich afspelen in ons dagelijks leven, worden vaak ook gevoed door bewuste of onbewuste conflicten uit ons verleden.

 

Naar binnen kijken bij jezelf:
Het is belangrijk om naar binnen te blijven kijken, hoe moeilijk dat soms ook is. We beschuldigen namelijk makkelijker de ander. Het is menseigen om eerst naar de ander te kijken en over je partner te zeggen: hij heeft last van bindingsangst, of zij klampt zich aan mij vast. Maar we weten ook het ligt namelijk nooit echt helemaal aan de ander. We maken vaak de ander verantwoordelijk voor ons gemis, onze niet vervulde behoeften, die we als kind niet vervuld hebben gekregen. Maar zo heeft iedereen pijnstukken in zich. We kunnen namelijk last hebben van loyaliteit en verstrikkingen in het familieveld waar we soms zonder het te weten in vast zitten.

 

Leren van elkaar:
We kunnen veel leren van een relatie. Leren dat de ander jou kan raken op je pijn stukken en dat waar je geraakt wordt bij jou hoort en niet bij de ander. De ander en onszelf leren zonder oordeel te accepteren. Te leren elkaar te erkennen dat wat er hier en nu is, is wat er is. Van daaruit komt er rust en contact.  Ook de invloeden leren (h)erkennen vanuit beiden familievelden, die invloed hebben op het relatieveld. Leren dat het een uitdaging is in een relatie om steeds weer opnieuw de verbinding aan te gaan om in relatie te willen zijn met de ander. Het leren opnieuw uitreiken. De communicatie weer herstellen en onze menselijke afhankelijkheid erkennen. In plaats van terug trekken, opgeven of allerlei vluchtroutes nemen. Kiezen voor kijken wat er in de relatie speelt maakt dat je naar elkaar kan groeien in plaats van van elkaar af.